ייִדל מיטן פֿידל Yidl mitn fidl, Yidl avec son violon Yidl with his fiddle, אַריה מיטן באַס Arye mitn bas, Arieh avec sa basse Aryeh with his bass, דאָס לעבן איז אַ לידל dos lebn iz a lidl, Cette vie est une chanson This existence is a song, Yidl mitn Fidl (jiddisch אידל מיטן פֿידל, [jid’l mit’n fid’l], polnisch Judel gra na skrzypcach, englischer Titel Yiddle with His Fiddle, deutsch Jidl mit der Fiedel) ist ein 1936 in Kazimierz Dolny und in Warschau gedrehter amerikanisch-polnischer jiddischer Film mit der amerikanisch-jüdischen Schauspielerin Molly Picon in einer Hosenrolle in der Hauptrolle. Der yid mitn fidl (1956), a setting of a narrative poem, is an elaboration of the basic song type represented by Weiner’s earlier Yosl klezmer.

Dem vint a lakh in ponem, un Yidl, Yidl for! Yidl Yidl, and go on! The main character “Yidl” was played by the famous actress Molly Picon, who was born in Poland. A foygl flit "gut morgn, gut morgn, a gut yor" Der troyer un di zorgn tsu al de shvartse yor! Yidl mitn fidl, Arye mitn bas Dos lebn iz a lidl, to vozhe zayn in kas. Yidl mitn fidl, Arye mitn bas Dos lebn iz a lidl, to vozhe zayn in kas. a khidesh, oy, a khidesh, zog, ver zenen zey? Hey, Yidl, fidl, shmidl, hey, dos lebn iz a shpas.
Liner Notes. Yidl mitn Fidl (jiddisch אידל מיטן פֿידל, [jid’l mit’n fid’l] deutsch Jidl mit der Fiedel, Jude mit der Fiedel) ist ein 1936 in Kazimierz, dem damals jüdischen Teil Krakaus und in Warschau gedrehter amerikanisch-polnischer jiddischer Film mit der amerikanisch-jüdischen Schauspielerin Molly Picon in einer Hosenrolle in der Hauptrolle.
Yiddle With His Fiddle Yidl Mitn Fidl. Hey, Yidl, fidl, shmidl, hey, dos lebn iz a shpas. A foygl flit "gut morgn, gut morgn, a gut yor" Der troyer un di zorgn tsu al de shvartse yor! iber felder, vegn, oyf a vogn hey, mit zun un vint un regn forn klezmer tsvey. film fun Yoysef Grin (1936) Yidl mitn fidl (titl-gezang funem film) «iber felder, vegn, / oyf a vogn hey» zamlung un redaktsye funem tekst: Heinrich Mohringer _____ Yidl mitn fidl . Yidl Yidl, et vas! Please email us at ncjf(at)jewishfilm(dot)edu Dem vint a lakh in ponem, un Yidl, Yidl for! Poland, 1936, 92 minutes, B&W, Yiddish with new English subtitles Directed by Joseph Green and Jan Nowina-Przybylski. Yidl mitn fidl . Hey, Yidl, fidl, shmidl, hey, dos lebn iz a shpas. Yidl mitn fidl, Arye mitn bas Dos lebn iz a lidl, to vozhe zayn in kas.

Hey, Yidl, fidl, shmidl, hey, dos lebn iz a shpas. Yidl mitn fidl, Arye mitn bas Dos lebn iz a lidl, to vozhe zayn in kas. Yidl Mitn Fidl (1936) Wedding Scene Lyrics - Itsik Manger (1902-1969) Music - Abraham Ellstein (1907-1964) Some sources have said that the Jewish movie “Yidl mitn Fidl” ,was the last movie produced in Poland ,before the war in 1936. Questions about this title for Home or Classroom/ Library Use?